Türkiye: Ekonomik büyüme performansını güçlü bekliyoruz

3Ç21 döneminde başta sanayi üretimi ve ihracat olmak üzere öncü göstergelerin, açılma sonrası dönemde güçlü ekonomik aktiviteyi teyit edici boyutta olduğunu gördük.

3Ç21 döneminde başta sanayi üretimi ve ihracat olmak üzere öncü göstergelerin, açılma sonrası dönemde güçlü ekonomik aktiviteyi teyit edici boyutta olduğunu gördük. Bu kapsamda, pandemi öncesi zirvesini aşan reel GSYH performansını önceki yılın aynı çeyreğine göre %5,3 büyüme şeklinde beklemekteyiz. 2Ç21’de ekonomik büyüme performansı, geçen yılın eşlenik döneminden gelen baz etkisinin de katkısıyla %21,7 oranında gerçekleşmişti. Pandemi kaynaklı durağanlık etkisinin hızlı şekilde geçildiği 2021 döneminin geneline dair olarak %9,7 büyüme beklentimiz mevcuttur.

 

Türkiye ekonomisi, pandemi kaynaklı küresel resesyon döneminden hızlı bir toparlanma kaydetti. Sanayi üretimi, ihracat ve özel tüketim etkisi 3Ç21 döneminde büyümeyi sürükleyen ana etkenler oldular. Ekonomideki güçlü öncü göstergelerin çizdiği resim itibariyle, hem talep hem de üretim görünümü söz konusu dönemde oldukça aktifti. Özellikle hizmet ve turizm katkısının da belirginleşmesiyle birlikte, açılmayla alakalı faaliyet ve iş kollarının da dönemsel toparlanmaya pozitif katkısı artmıştır. Sıkı politika zemini ve finansal koşullar dönem boyunca yüksek enflasyon etkisi ile korunurken; buna karşılık talepte belirgin bir yavaşlama görülmemiştir. Bu kapsamda tüketim faaliyetini sınırlandırarak yatırım kanalını aktive etmek amacıyla kredi mekanizmasını etkileyecek makro ihtiyati tedbirler devreye alınmıştır. Ticari krediler tarafındaki ağırlıklandırma eğilimi, son dönemde faiz indirimleri ile desteklenmeye çalışılmaktadır. 4Ç21 büyümesinde gevşetilmek istenne finansal koşullar, artan enflasyon ve fiyat belirsizliği ve ticari faaliyet etkileri büyümenin konusu olacak etmenlerdir.

 

Türkiye reel GSYH (Faktör 100 ile normalleştirilmiş)… Kaynak: TÜİK, Bloomberg

 

3Ç21 döneminde pandemi destekleri kaynaklı hükümet harcamaları ise, başta işsizlik destekleri geri çekildiği veya azaltıldığı için daha az katkı verecektir. Kredi mekanizması açısından, faiz oranları kadar yatırım ortamı için makroekonomik stabilite unsurunu da önemsiyoruz. Bu nedenle son dönemde ortaya çıkan döviz kuru volatilitesi ve fiyat istikrarı unsurlarının büyüme görünümü açısından ilerleyen dönem risklerini belirtmek isteriz. Covid konusunda ise son Omicron varyantının olası etkilerini 1Ç22 ve sonrası dönemler açısından senaryo analizine dahil etmek gerekebilir. Küresel tedarik zincirindeki aksamalar ve ara malı arzındaki yetersizliklerin üretim eğilimleri açısından yavaşlama etkileri de değerlendirilmektedir. 4Ç21 büyüme ivmesi de bu nedenle dönemsel olarak önceki çeyreklerin gerisinde kalabilir.

 

Bu kapsamda 2021 GSYH büyümesine yönelik beklentimizi halen %9,7 olarak belirlemekle beraber, 2022 GSYH büyümesine yönelik %4,1 olan beklentimiz aşağı yönlü riskler içermektedir.

Kaynak Tera Yatırım-Enver Erkan
Hibya Haber Ajansı

Okunma