Petrokent'te kayıtlı sermaye tavanı işlemleri

Petrokent Turizm A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yapıldı.

Petrokent Turizm A.Ş, kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yapıldı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada şöyle denildi:

''Şirketimizin mevcut 1.036.800 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin
23.846.400 Türk Lirası'nın yapılması planlanan ortaklar olağanüstü genel kurulu kararı doğrultusunda VUK ve SPK'ya göre oluşan kalemlerden 1.170.542,03 TL'si olağanüstü yedekler hesabından, 230.206,73 TL'si statü yedeklerinden, 15.979.008,92 TL'si sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 12.795,02 TL'si hisse senedi ihraç primleri hesabından ve 6.453.847,30 TL'si 2019 yılı karından karşılanmak suretiyle 24.883.200 Türk Lirası'na yükseltilmesine, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş (MKK) nezdinde kayden izlenmekte olan hamiline yazılı paylardan oluşan mevcut çıkarılmış sermayenin % 2300 oranında 23.846.400 TL nominal değerdeki payların artırım tarihindeki pay sahiplerine payları oranında bedelsiz olarak dağıtılmasına, sermaye artırımını takiben şirketimizin kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 50.000.000 TL olarak belirlenmesine, kayıtlı sermaye tavanı süresinin 2021-2025 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre tanınmasına, yine sermaye artırımının gerçekleştirilmesini takiben Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası hükmü uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünü muhtevi, çıkarılmış sermayeyi gösteren esas sözleşmenin sermayeye ilişkin 6. maddesi hükmünün ve diğer esas sözleşme hükümlerinin TTK 6102'ye göre düzenlenerek yeni şekliyle tescil ve ilanına, gerekli izinlerin alınmasına, ihraç edilecek 23.846.400 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve kayıtlı sermaye sistemine geçilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına oy birliğiyle karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma